Termeni si conditii

DISPOZITII GENERALE
Serviciul www.regioclima.ro este oferit de REGIO INDUSTRIAL VISINA SRL (denumita in continuare ,,RegioClima”), cu sediul in Visina, jud. Dambovita, Str. Mihai Viteazu 167, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J15/73/2013, Cod Unic de Înregistrare. 31147070.
Navigarea pe site-ul https://regioclima.com echivaleaza cu citirea, intelegerea si acceptarea in integralitate a Termenilor de mai jos de catre orice vizitator, avand calitatea de consumator.
RegioClima isi rezerva dreptul de a face modificari in continutul acestui site, precum si in cadrul prezentelor Termeni si conditii, fara niciun fel de notificare prealabila a consumatorilor. In caz de divergenta sau neintelegeri intre RegioClima si Consumator se vor aplica Termenii si conditiile valabile la momentul acceptarii lor de catre consumator.

DEFINITII
,,Platforma/ Site’’ – platforma online https://regioclima.com ;
„Document” – prezenta versiune a Termenilor si Conditiilor;
„Continut” cuprinde urmatoarele elemente:
toate informatiile disponibile pe site-ul https://regioclima.com care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
continutul oricarui e-mail trimis consumatorilor de internet care interactioneaza cu site-ul de catre RegioClima prin mijloace electronice si/ sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informatie comunicata consumatorului prin orice mijloc de catre un angajat al RegioClima, conform informatiilor de contact specificate de catre acest consumator;
date referitore la REGIO INDUSTRIAL VISINA SRL sau alte date privilegiate ale societatii.
„Consumator” – persoana fizica care navigheaza pe site sau interactioneaza, sub diverse forme, cu acesta si are acces la continutul site-ului;
„Contract la distanta” – potrivit definitiei cuprinse in OUG nr. 34/ 2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, contractul la distanta reprezinta orice contract incheiat intre profesionist si consumator in cadrul unui sistem de vanzari sau de prestare de servicii la distanta organizat fara prezenta fizica simultana a profesionistului si a consumatorului, cu utilizarea exclusiva a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanta, pana la si inclusiv in momentul in care este incheiat contractul;
„Date cu caracter personal” – orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Reprezinta date personale (enumerare neexhaustiva): numele si prenumele persoanei, adresa de e-mail, numarul de telefon etc.;
„Operator de date cu caracter personal” – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. In ceea ce priveste site-ul, operatorul de date este reprezentat de RegioClima;
„Consimtamant al persoanei vizate” – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o, declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;
„Prelucrare” – orice operatiune/ set de operatiuni efectuata/ e asupra datelor cu caracter personal (cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate), respectiv: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea, diseminarea, punerea la dispozitie, alinierea, combinarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea etc.

POLITICA GENERALA
Documentul stabileste termenii si conditiile de utilizare ale site-ului/continutului de catre consumator. Consumatorul este rugat sa parcurga cu atentie acest document pentru a preintampina eventuale consecinte nedorite, ce pot fi apreciate de acesta ca avand un impact negativ asupra datelor sale si/sau informatiilor furnizate societatii RegioClima.
Accesul la serviciu se realizeaza prin intermediul site-ului https://regioclima.com , prin contactarea telefonica la nr. de telefon 0726.136.339, respectiv prin transmiterea unui e-mail la adresa regioclima2013@gmail.com.
Prin folosirea site-ului, consumatorul este responsabil pentru toate activitatile care decurg din utilizarea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natura produse site-ului si/sau continutului pus la dispozitie de RegioClima, in conformitate cu legislatia nationala si europeana in vigoare.
In cazul in care consumatorul nu este de acord cu termenii si conditiile si/sau nu accepta prezentul document, acesta are posibilitatea de a trimite un e-mail pe adresa de corespondenta electronica: regioclima2013@gmail.com si va preciza motivele si/sau solicitarile de operare a modificarilor dorite.
Consumatorul poate reveni in orice moment asupra deciziei sale de a nu fi de acord si/sau a nu accepta documentul.
Clientul nu poate sa revoce acordul exprimat in favoarea documentului pe perioada derularii unui contract sau pana in momentul in care acesta nu va achita contravaloarea tuturor contractelor neonorate fata de RegioClima, respectiv a penalitatilor in conformitate cu Politica de aplicare a penalitatilor in caz de anulare/neprezentare disponibila in prezentul document, dupa caz.
Denumirea site-ului si insemnele grafice ale acesteia sunt proprietatea RegioClima, astfel aceste elemente nu pot fi preluate, copiate sau folosite fara acordul scris al proprietarului/titularului lor.
Intreg continutul prezentat sau afisat in cadrul site-ului incluzand, dar nelimitandu-se la: text, grafica, fotografii, imagini, imagini in miscare, sunet si ilustratii etc. este proprietatea RegioClima. Toate elementele serviciilor oferite de RegioClima inclusiv, fara limitare, design-ul general, sunt protejate de copyright, drepturi de autor si alte normative in materia drepturilor de proprietate intelectuala.
Denumirea „RegioClima”/” https://regioclima.com ”, logo-urile si simbolurile asociate ei, precum si combinatii ale acestora cu orice cuvant, simbol grafic sau sub orice alta forma, folosite in site, sunt proprietatea exclusiva REGIO INDUSTRIAL VISINA SRL. Ele nu pot fi in niciun mod utilizate de terti fara acordul prealabil.
Consumatorul nu poate modifica niciunul dintre materialele ante – mentionate si nu poate copia, distribui, transmite, afisa, efectua, reproduce, publica, licentia, crea opere derivate din acestea, transfera sau vinde informatii sau lucrari continute de site-ul https://regioclima.com .
Cu exceptia actiunilor permise de legislatia aplicabila in materie de drepturi de autor, consumatorul este responsabil pentru obtinerea permisiunii inainte de a utiliza orice material protejat de drepturi de autor care este facut disponibil de catre RegioClima.
Orice continut la care consumatorul are si/ sau obtine acces prin orice mijloc se afla sub incidenta documentului in cazul in care continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre RegioClima si consumator si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea RegioClima cu referire la acel continut.
Comunicarile oricaror informatii sau date sub forma de mesaj, text, imagine, fisier audio si/ sau video sau orice alt tip de material, indiferent de modalitatea de publicare sau transmitere a acestora, de catre orice persoana fizica sau juridica, alta decat RegioClima se realizeaza pe raspunderea exclusiva a persoanei careia ii apartin aceste materiale, societatea nefiind in niciun fel raspunzatoare de continutul sau modalitatea de publicare a acestor comunicari.
In cazul in care RegioClima confera consumatorului dreptul de a utiliza, sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut la care consumatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite in acesta, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea RegioClima pentru respectivul consumator sau oricare alt tert care are/ obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.
Niciun continut transmis catre consumator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/ sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea RegioClima si/sau a angajatului societatii care a mijlocit transferul de continut, in cazul in care aceasta exista.
Orice utilizare a continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin document sau prevazute intr-un acord distinct de utilizare, in cazul in care acesta exista, este interzisa.
Consumatorul raspunde pentru orice daune intelectuale produse site-ului – continutului, in conformitate cu legislatia romana in vigoare.
Date si informatii de contact
RegioClima publica pe site datele sale de identificare complete si corecte, astfel incat contactarea sa de catre consumator sa fie una facila.
Accesarea site-ului, folosirea informatiilor prezentate in cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificari adresate societatii se va putea realiza prin mijloace de comunicare electronice, telefonic sau orice alt mod de comunicare disponibil partilor, considerandu-se, astfel, ca consumatorul consimte, la randul sau la primirea notificarilor din partea RegioClima in modalitate electronica si/ sau telefonica, incluzand si comunicari prin e-mail sau prin intermediul anunturilor publicate pe site.
RegioClima isi rezerva dreptul de a nu raspunde tuturor solicitarilor de orice natura, mai ales daca acestea sunt neintemeiate/abuzive/injurioase, primite prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic etc.).
Consumatorul declara expres ca datele de contact furnizate prin transmiterea acestora pe adresa de e-mail regioclima2013@gmail.com sau prin completarea formularului de contact ii apartin (spre exemplu: nume si prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon etc.) si ca aceste date vor putea fi folosite de catre societate in comunicarile sale cu consumatorul, in scopul solutionarii oricaror solicitari, dar si pentru furnizarea de informatii suplimentare, la solicitarea consumatorului.
RECLAMATII
Eventuale reclamatii privind calitatea serviciilor prestate se pot face pe loc, telefonic sau prin transmiterea unui e-mail la adresa: regioclima2013@gmail.com. Reclamatiile ulterioare pot fi facute la adresa de e-mail regioclima2013@gmail.com.
SOLUTIONAREA LITIGIILOR
Orice disputa intre client si RegioClima se va rezolva pe cale amiabila. Daca solutionarea amiabila a conflictului nu va fi posibila in termen de 30 de zile de la inregistrarea reclamatiei, acesta va fi solutionat de catre instanta competenta conform dipozitiilor Codului de Procedura Civila.
Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau invalida, indiferent de cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze ale prezentului contract.
RegioClima nu raspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretentii, cheltuieli etc., in cazul in care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea termenilor si conditiilor.
CLAUZE FINALE
RegioClima isi rezerva dreptul de a efectua orice modificari ale prevederilor prezentului document, precum si orice modificari ale site-ului/ structurii acestuia, inclusiv modificari ce ar putea afecta site-ul si/sau orice continut, fara o notificare prealabila a consumatorului in acest sens.
RegioClima nu va putea fi tinut responsabila pentru eventualele erori aparute pe site din orice cauza, inclusiv din cauza unor modificari, setari etc., care nu sunt facute de catre administratorul site-ului.
In eventualitatea in care exista intrebari/sugestii cu privire la RegioClima, ne puteti contacta la numerele de telefon disponibile in sectiune CONTACT sau la adresa de corespondenta electronica: regioclima2013@gmail.com
Acest document de acord intre parti a fost redactat in conformitate cu legislatia aplicabila pe teritoriul Romaniei.

PROTECTIA GDPR - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

RegioClima acorda o importanta deosebita datelor cu caracter personal apartinand clientilor sau vizitatorilor sai. Din acest motiv a pus la dispozitia acestora atat note de informare specifice, cat si o politica de confidentialitate care trateaza particularitatile prelucrarilor de date la momentul navigarii pe platforma online https://regioclima.com . Va invitam sa parcurgeti aceasta documentatie pentru mai multe detalii privind drepturile pe care le detineti, in calitate de persoana vizata, in raport cu RegioClima.
DEFINIȚII
Prin „date cu caracter personal” se intelege, in sensul legislatiei nationale si internationale in vigoare, orice informatii referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana identificabila este acea persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.
In sensul prezentei politici, datele cu caracter personal care vor face obiectul prelucrarii se pot referi la: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, astfel cum vor fi descrise in cele ce urmeaza.
Prin „prelucrarea datelor cu caracter personal” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvaluirea catre terti prin transmitere, diseminare sau in orice alt mod, alaturarea ori combinarea, blocarea, stergerea sau distrugerea.
In sensul acestei politici, prelucrarile de date se refera la acele prelucrari efectuate la momentul navigarii tale pe website-ul https://regioclima.com sau interactiunii cu acesta prin completarea formularelor disponibile pe Platforma.
„Operator” inseamna persoana care, singura sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Pentru claritate, in sensul prezentei Politici de Confidentialitate, Operatorul de date cu caracter personal este REGIO INDUSTRIAL VISINA SRL.
„Persoana vizata” reprezinta persoana ale carei date cu caracter personal fac obiectul prelucrarii.
In sensul prezentei Politici, persoana vizata de prelucrarea datelor este utilizatorul de Internet care navigheaza pe site-ul https://regioclima.com .
Prin „consimtamant” al persoanei vizate se intelege orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
Nota! Prelucrarile de date efecuate prin intermediul Platformei si in baza temeiului juridic al consimtamantului au drept scop exclusiv abonarea la newsletter, respectiv acceptarea de cookie-uri, altele decat cele necesare (esentiale), astfel cum este reliefat in pop-up-ul de cookie-uri.
„Partea terta” inseamna persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism, altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.
„Persoana imputernicita de operator” inseamna persoana care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?
Navigarea ta pe Site si interactiunea cu acesta implica prelucrarea a doua categorii de date cu caracter personal, si anume:
date personale pe care le dezvalui Operatorului in mod voluntar (ex. prin intermediul formularului de contact), acestea fiind colectate in mod individual;
date pe care le furnizezi in mod involuntar, prin simpla navigare pe site-ul nostru.
In situatia in care se opteaza pentru facturarea pe persoana juridica, atragem atentia asupra faptului ca datele cerute si introduse in formularele de pe site in numele unei persoane juridice nu reprezinta date cu caracter personal (adresa de e-mail a societatii ca de exemplu denumire@office, numarul de telefon al societatii ca de exemplu numarul de fix, etc.) in lumina prevederilor Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal (GDPR).
In situatia in care sunt furnizate datele cu caracter personal ale reprezentantului societatii persoana fizica (nume si prenume, numar de telefon, adresa de e-mail), acesta va fi considerat drept persoana vizata conform prevederilor GDPR si ii vor fi aplicabile toate masurile de protectie.
Utilizatorul este informat corespunzator cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand pune la dispozitia Operatorului datele sale prin intermediul formularelor de pe site, astfel RegioClima indeplinindu-si obligatia legala de informare a utilizatorului.
RegioClima colecteaza, pe baza furnizarii voluntare a persoanei vizate, urmatoarele date cu caracter personal:
1 – In cazul completarii formularului de contact:
nume si prenume;
numar de telefon;
adresa de e-mail;
orice alte date pe care ni le pui la dispozitie prin completarea casetei aferente formularului, prin care ne poti transmite detalii sau preferinte relative la solicitarea ta.
2 – Pentru obtinerea de informatii suplimentare/ depunere de sesizari via e-mail au telefonic (asistenta clienti), respectiv in contextul convorbirilor telefonice inbound sau/si outbound:
vocea;
numarul de telefon;
alte categorii de date personale pe care ni le puneti la dispozitie in contextul convorbirilor telefonice si care se pot referi la:
nume si prenume;
adresa de e-mail;
datele de trafic aferente fiecarei comunicari telefonice, respectiv: data de inceput a apelului telefonic, data de sfarsit a apelului telefonic, durata convorbirii telefonice, reteaua de telefonie in care s-a derulat convorbirea, numarul la care s-a sunat si numarul de pe care s-a sunat etc.
De asemenea, Operatorul prelucreaza si date de marketing si comunicare numai in baza consimtamantului prealabil al utilizatorilor, dar si date tehnice si actiuni de navigare prin intermediul fisierelor de tip cookie si tehnologiilor similare.
Datele mai sus precizate contribuie la prestarea serviciilor oferite de RegioClima.
In situatia in care ne vei pune la dispozitie date personale care nu ne sunt necesare pentru scopurile mai sus descrise, pentru solutionarea reclamatiilor sau pentru oferirea de informatii suplimentare, ne rezervam dreptul de a le elimina de indata din baza noastra de date.
Operatorul poate colecta involuntar si alte date personale care iti apartin si anume: adresa IP, versiune browser, setare fus orar si locatie, sistem de operare, platforme de pe dispozitivele folosite pentru a ne accesa site-urile, etc. Aceste informatii nu vor fi utilizate pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice dupa caz, si nu vor fi facute publice altfel decat in conditiile inserate in prezenta Politica de Confidentialitate, completata cu Politica de Cookie-uri disponibile pe https://regioclima.com .
Operatorul isi rezerva dreptul de a-ti solicita informatii suplimentare, insotite de documente doveditoare, prin intermediul e-mailului, tiparite sau in orice alt mod considerat oportun pentru Operator.

RegioClima poate stoca datele tale personale chiar si dupa inregistrarea unei cereri de stergere a acestor date, daca stocarea se face in unul din urmatoarele scopuri, prevazute de art. 13 din GDPR, respectiv:
a. executarea unui contract;
b. indeplinirea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplica operatorului;
c. exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;
d. protejarea intereselor vitale ale persoanelor vizate;
e. indeplinirea unei sarcini care serveste interesului public;
f. arhivare in interes public, cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice;
g. apararea intereselor legitime ale Operatorului sau ale unei parti terte, cu exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil;
h. pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

IN CE SCOP SI IN BAZA CAROR TEMEIURI PRELUCRAM DATELE PERSONALE?
RegioClima prelucreaza datele tale cu caracter personal in urmatoarele scopuri si avand urmatoarele temeiuri legale:
a. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016);
b. prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului persoanelor vizate (art. 6, alin. (1), lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), in cazul transmiterii de comunicari comerciale si de marketing sau al acceptarii de cookie-uri, altele decat cele necesare;
c. prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de Operator (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulamentul (UE) nr. 679/ 2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016), pentru a putea furniza informatii corecte si pentru a rezolva problemele de orice natura referitoare la continutul site-ului https://regioclima.com sau serviciile si produsele oferite de Operator, precum si pentru actiunile care implica interactiunea cu platforma online.
Datele tale personale vor fi prelucrate pentru ca Operatorul sa:
imbunatateasca site-ul si serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
determine utilitatea/popularitatea continutului web prezentat pe site;
trimita notificari tehnice, de asistenta sau administrative;
onoreze cererile si sa solutioneze sesizarile primite din partea utilizatorilor;
faciliteze accesul utilizatorului la serviciile oferite de RegioClima;
comunice informatiile de interes pentru utilizatorii site-ului;
protejeze drepturile apartinand RegioClima.

DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal prelucrate la nivelul RegioClima prin intermediul website-ului https://regioclima.com sunt retinute pe o perioada de timp rezonabila raportat la scopul prelucrarii datelor, in acord cu prevederile legale in materia arhivarii de date. Operatorul respecta termenele de arhivare a datelor, impuse de lege.
In privinta datelor obtinute in contextul convorbirilor telefonice inbound si outbound (inregistrarile apelurilor telefonice), acestea vor fi pastrate, de regula, pentru o perioada de 30 de zile. Cu toate acestea, date obtinute in contextul apelurilor telefonice si care sunt necesare, spre exemplu, pentru facturare si onorarea comenzii plasate, vor fi pastrate in acord cu dispozitiile legale in materie de arhivare.

PREVEDERI SPECIALE LEGATE DE MINORI
Operatorul acorda o atentie deosebita in ceea ce priveste datele minorilor care ar putea fi furnizate de acestia pe platforma online https://regioclima.com , pentru a se asigura ca orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizeaza numai in conformitate cu cerintele legale si in cazuri strict determinate.
Astfel, Operatorul nu realizeaza activitati promotionale de marketing direct fata de minori. Cu toate acestea, daca un minor contacteaza Operatorul prin platformele aferente, se va considera ca minorul a facut acest demers cu acordul reprezentantului sau legal.
Minorilor care nu au implinit varsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii ori participarea la concursuri sau campanii organizate de Operator, decat daca aceste operatiuni se realizeaza in numele minorului de catre reprezentantul legal sau tutorele acestuia, conform legii.
In acest sens, orice persoana care furnizeaza catre Operator datele personale prin intermediul site-ului sau al altor aplicatii sau dispozitive acoperite de prezenta Politica garanteaza faptul ca este major, respectiv ca detine capacitate deplina de exercitiu.
Orice prelucrare de date cu caracter personal apartinand minorilor se va realiza numai in conditiile legii si avand in vedere prevederile de mai sus.

TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL
Datele tale sunt prelucrate pe teritoriul Uniunii Europene, prin intermediul unor servere interne securizate. Cu toate acestea, prin intermediul plugin-urilor specifice retelelor sociale (spre exemplu, Facebook, Linkedin, Instagram etc.), avand calitatea de destinatari terti ai datelor (third-party recipients), este posibil ca datele tale prelucrate in acest context sa fie transferate si in afara Uniunii Europene/ Spatiului Economic European si stocate pe servere din state terte. In acest sens, Operatorul a implementat o serie de masuri necesare si adecvate, apte a asigura o prelucrare de date conforma.
RegioClima se obliga ca datele colectate sa fie prelucrate numai in conformitate cu scopurile declarate si sa nu faca publica, sa vanda, inchirieze, licentieze, transfere etc. neautorizat baza de date continand informatii referitoare la datele persoanelor vizate vreunui tert neimplicat in indeplinirea scopurilor declarate, cu exceptia situatiei in care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerut/a de catre organele abilitate, in cazurile prevazute de reglementarile in vigoare la data producerii evenimentului.
Este posibil ca datele tale sa fie dezvaluite catre alte companii care ne furnizeaza servicii si actioneaza in calitate de persoane imputernicite, precum furnizorii care presteaza servicii de mententanta website, IT, marketing, juridice, etc.
Aceste entitati sunt selectate cu o grija deosebita pentru a ne asigura ca indeplinesc cerintele specifice in materie de protectie a datelor cu caracter personal. Acestea au o capacitate limitata de a utiliza informatiile tale in alte scopuri decat cel de a ne furniza servicii.
In afara dezvaluirilor descrise in prezenta Politica de confidentialitate, este posibil sa transmitem informatii tertilor carora consimtiti sau solicitati sa efectuam o asemenea dezvaluire.

LINK-URI, HYPERLINK-URI, SITE-URI TERTE
Site-ul https://regioclima.com poate contine link-uri catre site-uri terte ce pot colecta, la randul lor, datele tale cu caracter personal, inclusiv prin intermediul cookie-urilor sau altor tehnologii.
In cazul conectarii la un site web tert, politica de confidentialitate a RegioClima nu va fi aplicabila si in cazul navigarii tale pe acel site.

CARE SUNT DREPTURILE PE CARE LE DETII IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA?
Orice persoana fizica care navigheaza pe site-ul nostru, in calitate de persoana vizata, are urmatoarele drepturi in raport cu RegioClima, ca Operator de date cu caracter personal:
Dreptul la acces inseamna dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Operatorului ca acesta prelucreaza sau nu datele cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte prelucrate sau la completarea acestora, in cazul in care sunt incomplete. Acestea pot fi modificate prin transmiterea unui e-mail la adresa: regioclima2013@gmail.com;
Dreptul la eliminarea datelor/ dreptul la stergerea („dreptul de a fi uitat”) acestora din baza de date inseamna dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare, se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana vizata solicita limitarea prelucrarii datelor sale cu caracter personal, caz in care acestea vor fi utilizate strict pentru exercitarea celorlalte drepturi legale ale persoanei vizate, inclusiv pentru a raspunde la orice solicitari/ reclamatii din partea acesteia;
Dreptul la portabilitate se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, atunci cand prelucrarea are ca temei consimtamantul sau executarea unui contract si se efectueaza prin mijloace automatizate, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau cand are in vedere un interes legitim al RegioClima;
Dreptul de a se opune la prelucrarea datelor in baza unor decizii individuale automate se refera la faptul ca persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, nu va fi posibila exercitarea acestui drept in cazul in care decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si RegioClima, este autorizata de dreptul aplicabil Operatorului, cu conditia sa se asigure protectia adecvata a drepturilor, libertatilor si intereselor persoanelor vizate sau se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate obtinut cu respectarea legislatiei in vigoare;
Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. In situatia in care persoana vizata considera ca drepturile prevazute mai sus au fost incalcate, are posibilitatea de a se adresa ANSPDCP prin depunerea unei plangeri.
Datele de contact ale A.N.S.P.D.C.P. sunt urmatoarele:
Adresa: Mun. Bucuresti, Sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30;
Telefon: 0.318.059.211/0.318.059.212;
Fax: 0.318.059.602;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro;
Pagina web: www.dataprotection.ro.
Pentru exercitarea drepturilor prevazute mai sus persoana vizata se va adresa societatii RegioClima prin transmiterea unei solicitari la adresa: Loc. Gaesti, Str. 1 Decembrie, Nr. 168 sau la adresa de corespondenta electronica mentionata mai sus, in cadrul primei sectiuni a prezentei Politici.

DISPOZITII FINALE
Daca Operatorul RegioClima va aprecia ca este necesara o schimbare a regulilor de confidentialitate, Operatorul va publica respectivele modificari pentru a informa persoanele vizate cu privire la informatiile pe care le colecteaza si modul in care le utilizeaza.
Prevederile Politicii de Confidentialitate se completeaza cu dispozitiile Politicii de Cookie-uri, respectiv ale Politicii de abonare la newsletter, prezente pe website-ul https://regioclima.com

Politica de retur

În cazul anulării unei comenzi, trebuie să ne contactați în cel mai scurt timp prin intermediul formularului de contact sau telefonic.
Pentru a beneficia de restituirea banilor, te rugăm sa ai în vedere următoarele condiții de returnare a produselor:
– nu se pot returna produse folosite
– produsele nu vor prezenta semne de uzură
– produsele nu vor fi deteriorate și nu vor avea accesorii lipsa (suruburi, piulite, etc…)
– instiintarea pentru returnarea produselor sa fie făcută în termen 14 zile calendaristice de la momentul primirii coletului
– returnarea produselor se va face într-un ambalaj care nu permite deteriorarea acestora pe durata transportului
– ne rezervam dreptul de a refuza coletele deteriorate sau produsele care prezinta semne de uzura
Modalitate de returnare:
– te rugăm sa ne instiintezi de intenția de a returna produsele, printr-un e-mail la adresa regioclima2013@gmail.com, care sa conțină: numărul comenzii, produsele pe care dorești sa le returnezi
– pentru returnarea banilor este nevoie sa ne comunici un cont IBAN, aceasta fiind singura modalitate posibilă de plata
– termenul de restituire al banilor este de maximum 15 zile calendaristice
– vom trimite noi un curier la tine ca sa ridice produsele
– returul costa 10 lei/kg
Ai obligația legală de a avea grija de produse cât timp se afla în posesia ta.
În cazul neplăcut în care magazinul livrează un produs greșit, aveți dreptul de a respinge livrarea acelui produs și vă va fi restituită integral suma de bani pentru produsul lipsă. Orice solicitare de refund va fi discutată direct cu reprezentantii RegioClima.
RegioClima poate anula Comanda efectuata de către Utilizator, fără nicio notificare prealabilă și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
a) Neacceptarea de către banca emitenta a cardului Utilizatorului, a tranzacției, în cazul plății online;
b) Invalidarea tranzactiei de către procesatorul de carduri agreat de RegioClima, în cazul plății online;
c) Datele furnizate de către Utilizator, pe Platformă sunt incomplete și/sau incorecte;

Politica de livrare

Produsele RegioClima sunt disponibile atât în țară, cât și internațional, și vor fi livrate national prin curierat rapid (FAN Courier, Cargus, Prioripost sau alte companii, in functie de destinatie), iar international prin serviciile postale sau DHL.
Perioada standard (medie) de livrare este cuprinsa intre 2-10 zile lucratoare, la care se adauga transportul (24-48 ore).
Produsele noastre sunt realizate individual și de multe ori pe comanda, fapt ce face ca durata de producție să fie de până la 15 zile lucrătoare, în cazul în care nu sunt disponibile pe stoc, in situatii exceptionale.
De sărbători, în perioadele de reduceri, fenomene meteo extreme, calamitati, situatii exceptionale, termenul de livrare se poate prelungi independent de noi.

Orar livrare
Prin curierat, comenzile onorate de curier vor fi livrate de Luni până Vineri între orele 9:00-16:00 la adresa menționată în comandă. La cerere, curierul poate face livrări și Sâmbăta. Zilele de weekend și sărbătorile legale nu sunt considerate zile lucrătoare. Odată plasat produsul în responsabilitatea firmei de curierat, RegioClima nu își asumă întârzierile ce pot interveni pe parcurs.

Costuri
Costul standard al transportului prin curier este 10 lei, tva inclus (valabil pentru localitatile cu acoperire standard). In anumite localitati exista costuri suplimentare pe km.
Costul standard al transportului prin Prioripost este 22 lei/kg, tva inclus.

Primirea coletului
Destinatarul va primi coletul pe bază de semnătură. La primirea acestuia este recomandat ca produsele să fie verificate și refuzate în cazul în care nu corespund comenzii inițiale sau sunt deteriorate.

Politica de anulare a comenzii

În cazul în care comanda trebuie anulată înainte de livrare, te rugăm să ne contactezi la adresa regioclima2013@gmail.com pentru a analiza starea comenzii. Dacă aceasta nu a fost înca trimisă spre producție, solicitarea poate fi onorată. În caz contrar, ne rezervam dreptul de a reține suma și a continua livrarea produselor. În cazul în care comanda a fost deja livrată, consultă secțiunea Politica de retur pentru mai multe detalii.